tlo test.jpg

pppzielonka.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Zielonce

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonce!

Jesteśmy zespołem specjalistów zatrudnionych w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej znajdującej się w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Misja poradni:

 • Udzielamy pomocy  psychologiczno – pedagogicznej, prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą.
 • Orzekamy w sprawach kształcenia i wychowania specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno  – wychowawczych.  
 • Ofertę poradni kierujemy do dzieci, młodzieży, rodzin, nauczycieli, grup rówieśniczych.
 • Naszym zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności społecznych.
 • Uczestniczymy w procesie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku.
 • Zapewniamy profesjonalną i życzliwą pomoc. Służymy wiedzą i informacją.
 • Wspieramy kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych rodziców i nauczycieli.
 • Promujemy zdrowy styl życia i działania profilaktyczne.
 • Doradzamy uczniom w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, planowaniu kariery zawodowej.
 • Pomagamy w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności szkolnych.
 • Wspieramy funkcjonowanie dziecka i rodziny. 
 • Uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz wychowaniem, pragniemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Wizja poradni:

,,Dążymy do rozwijania działalności  psychologiczno – pedagogicznej zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami środowiska, poprzez nieustanne doskonalenie naszych umiejętności i poszerzanie form pomocy, na miarę naszych możliwości”.

Historia

Historia Poradni zaczęła się w dniu 31 sierpnia 1981 r. kiedy to Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie powołał Poradnię Wychowawczo - Zawodową w Zielonce, początkowo Poradnia mieściła się przy ul. Powstańców 8. Następnie przeniesiona ją na ul. Lipową do tzw.,,Dębinek”.

Pierwszym dyrektorem Poradni została pani Celina Skrzypiec.

W 1993 r. Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 1990 r. na potrzeby Poradni oddano budynek przy ul.Literackiej 20. W 1997 r. zredukowano ilość pomieszczeń należących do Poradni i część budynku zajął Ośrodek Pomocy Społecznej.

11 grudnia 2011r. Poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Inżynierskiej przy Zespole Szkół w Zielonce. Do listopada 2013r. Poradnia posiadała gabinet terenowy w Markach.

W latach 1992-97 funkcję dyrektora Poradni pełniła pani Magdalena Sadłek, a w latach 1997- 2002 pani Renata Ulejczyk. 

Od 2002 roku do chwili obecnej dyrektorem jest pani Monika Kuc.

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack